فوریه 21, 2024

همه چیز درمورد خرپافضایی

خرپا فضایی چیست؟ خرپافضایی (سازه فضاکار) یک نوع سازه خرپایی است که در آن عناصر خرپا در دو جهت دهانه خود گسترش می‌یابند و عضوهای تنها […]
ژانویه 9, 2024

اجرای خاکبرداری

خاکبرداری ساختمان خاکبرداری ساختمان یک فرآیند مهم در ابتدای مراحل ساخت یک ساختمان است که به برداشت و حذف خاک و مصالح زمین از محل ساختمان […]
ژانویه 8, 2024

اجرای دیوار برلنی

دیوار برلنی از دیوار برلنی برای جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت از تراز بلندی ساختمان ها که شامل نصب تیرهای فولادی (پایل‌ها) به عنوان اندرکنش […]