فوریه 21, 2024

همه چیز درمورد خرپافضایی

خرپا فضایی چیست؟ خرپافضایی (سازه فضاکار) یک نوع سازه خرپایی است که در آن عناصر خرپا در دو جهت دهانه خود گسترش می‌یابند و عضوهای تنها […]
ژانویه 13, 2024

شرکت پایدارسازی گود

شرکت پایدارسازی گود شرکت پایدارسازی گود ژئونکست، به عنوان یکی از پیشروان در زمینه خدمات پایدارسازی و بهینه‌سازی زمین‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، نام خود […]
ژانویه 3, 2024

استرات در پایدارسازی

استرات در پایدارسازی استرات یا مهارمتقابل یکی از مفاهیم مهم در علم سازه‌سازی است که در پایدارسازی سازه‌ها نقش بسیار اساسی و حیاتی دارد. استفاده هوشمندانه […]
ژانویه 3, 2024

اجرای مهارمتقابل

مهارمتقابل مهارمتقابل یا استرات سازه، یکی از مهمترین اصول مهندسی سازه است که به امکان انتقال نیروها و لحن‌های مختلف بین اعضای یک سازه اطلاق می‌شود. […]