می 26, 2024

سازه نگهبان استرات + پایدارسازی مهارمتقابل

سازه نگهبان استرات سازه نگهبان استرات، که به آن مهار متقابل نیز گفته می‌شود، یکی از روش‌های مهم و موثر در پایداری و حفاظت از گودبرداری‌ها […]
می 25, 2024

سازه نگهبان مهار متقابل

سازه نگهبان مهار متقابل در دنیای ساخت و ساز، گودبرداری برای احداث فونداسیون و طبقات زیرزمینی ساختمان‌ها امری ضروری است. اما این فرآیند می‌تواند خطرات متعددی […]
می 25, 2024

اجزای نیلینگ

اجزای اصلی سیستم نیلینگ اجزای نیلینگ که هر کدام وظیفه‌ای خاص را بر عهده دارند به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: 1. اجزای […]
می 22, 2024

سازه نگهبان در گودبرداری

سازه نگهبان در گودبرداری سازه نگهبان به سازه‌ای گفته می‌شود که برای پایداری دیواره‌های گودبرداری در برابر ریزش خاک و حرکات جانبی طراحی و اجرا می‌شود. […]